HUR VI JOBBAR MED LÄDER

Våra produkter tillverkas i våra noga valda studios i Portugal och Spanien där människor arbetar under goda förhållanden och får en rättvis lön. Vi använder endast läder från Europa, vilket innebär att djuren har levt och hanterats enligt EU:s normer. Inga farliga kemikalier har använts och processen är noggrant kontrollerad och inspekterad.

  • Det finns många sätt att arbeta på ett hållbart sätt. För oss innebär hållbarhet för läder - eller det vi kallar Slow Fashion - bland annat följande:
  • Vi använder endast läder av hög kvalitet från Europa eftersom stora delar av "europeiskt läder" inte kommer från djur som har levt i Europa. Istället kommer det från andra delar av världen där EU:s regler och policyer inte gäller.
  • Vi samarbetar med tillverkare som har skapat bra arbetsförhållanden för sina arbetare och där vi enkelt kan besöka dem när vi behöver
  • Våra läder är rester från den europeiska köttindustrin
  • Vi använder inte läder som har färgats med någon farlig typ av gift. Våra icke-vegetabiliska kollektioner produceras fortfarande säkert i slutna system för att inte skada vår miljö eller de människor som arbetar med materialen.

Vi träffade Johanna Andersson från Make it Last för ett samtal om läder, hållbarhet och etisk produktion. Nedan följer en kort sammanfattning (läs hela intervjun här, Make it Last + Bukvy):

Johanna: Vi kan inte låta bli att fråga, läderindustrin är det en av de mest miljöfarliga sakerna världen. Vad är er syn på detta?

- En stor del av industrin är verkligen fruktansvärd, men inte hela. Det som gör skillnad är om kemikalier används i processen, och om så är fallet, vilken typ av kemikalier det är och hur de hanteras och förstörs.

- Men allt är inte svart och vitt. De bättre typerna av krom är till exempel inte skadliga. Om färgen är seriöst och europeiskt, tar de hand om färgen så att den inte skadar miljön. Ibland kan det till och med vara bra att använda minimala mängder, eftersom det gör lädret mer slitstarkt och hållbart, vilket är mer hållbart i det långa loppet.

- Vi är alltid mycket noggranna med alla delar av produktionsprocessen och har goda relationer med partners som förstår vad som är viktigt för oss: människor, djur och vår miljö. Vårt val att arbeta med läder var inte lätt, men eftersom läder av hög kvalitet är extremt hållbart, och hållbarhet är en viktig sak när det gäller att göra världen mer hållbar, känner vi oss sanna och ärliga mot vårt varumärke.

Johanna: Var kommer lädret du arbetar med idag ifrån?

- Att hitta rätt läder är en annan svår sak. Vi har valt att arbeta enbart med europeiska läder, eftersom EU-förordningar förbjuder skadliga typer av krom. Men även här är kan det bli enkelt att bli lurad eller missa en kontrollpunkt om man inte är försiktig.

- Idag har vi istället kontakt med garverierna och inte bara med ateljéerna eller fabrikerna. Vi frågar alltid efter den faktiska läderkällan - inte bara om den är europeisk. Det är viktigt att vara delaktig i hela produktionscykeln, även om det tar längre tid och ibland bromsar processen.

Johanna: Vad är "ekologiskt läder" och varför är det bättre?

- 100% ekologiskt eller vegetakt läder är färgat utan någon form av krom eller andra gifter. Istället kan det vara färgat med t.ex. bark eller olivblad. Det är ofta en mycket långsammare process, som skapar en mycket fin färg och tar månader att färdigställa.

Tveka aldrig att ställa frågor till oss om hur vi arbetar och varför. Skicka oss bara ett mail eller DM på Instagram

Kärlek,
Elena