Bukvy & etisk Modeproduktion: Rättvisa Arbetsvillkor & Läderproduktion

Etisk läderproduktion? Vad är det?

Etisk läderproduktion har blivit en allt viktigare faktor för oss som vill köpa, till exempel, en väska. Vi känner alla till det, men vad innebär det? I takt med att vårt samhälle blir mer medvetet om miljön och de sociala konsekvenserna av våra val, har modeindustrin blivit utsatt för ökad granskning. Framför allt har lädertillverkningssektorn hamnat i strålkastarljuset för sin påverkan på både miljön och de berörda arbetarna. Det här är ett ämne som ligger oss på Bukvy varmt om hjärtat. Vi vill ge dig en multifunktionell, praktisk vardagsväska, men vi vill inte utnyttja de människor som tillverkar den och försöker lämna ett så litet fotavtryck som möjligt på miljön. 

Vad är problemet med läderproduktion och hur kan vi leva upp till våra löften om att ge dig en etiskt producerad väska? Kom och få en introduktion till etisk modeproduktion av Bukvy. 

Vad är problemet?

Läder, ett mångsidigt och slitstarkt material, har alltid använts av människor för att skapa kläder, accessoarer och andra produkter. Problemet med läderproduktion ligger i dess påverkan på miljön, oetisk behandling av arbetare och skadliga metoder som överdriven kemikalieanvändning, vattenslöseri och utnyttjande av djur. Dessa frågor har lett till en debatt om att omvandla industrin till etiska och hållbara metoder som respekterar miljön, arbetstagarnas rättigheter och djurens välbefinnande. 

Bukvy´s väskfabrik


Vad är rättvisa arbetsvillkor?

Rättvisa arbetsvillkor omfattar en rad olika faktorer som bidrar till den allmänna statusen och hälsan för arbetstagare inom läderindustrin. Dessa villkor omfattar rättvisa löner, rimliga arbetstider, säkra och hygieniska arbetsmiljöer och respekt för arbetstagarnas rättigheter, till exempel, friheten att bilda fackföreningar. Med andra ord, friheter och rättigheter som många av oss har. Rättvisa arbetsvillkor innebär också att arbetstagarna behandlas med värdighet och respekt, utan diskriminering och trakasserier. Kort sagt, arbetsvillkor som är humana och i linje med vad du själv skulle förvänta dig. 


"Eftersom vi tror, och vill, att Bukvy`s kunder ska bli mer medvetna om hur deras köp påverkar miljön, förväntar vi oss att efterfrågan på etiska metoder för modeproduktion kommer att öka."


Läderindustrin är ökänd för dina dåliga arbetsförhållanden i många delar av världen, med rapporter om låga löner, långa arbetsdagar, osäkra arbetsplatser och barnarbete. Inom etisk modeproduktion är målet att ta itu med dessa problem genom att främja rättvisa arbetsvillkor i hela läderleverantörskedjan. För små producenter, som Bukvy, kan detta vara lättare sagt än gjort. En viktig komponent är transparens och ansvarstagande från leverantörernas sida, men det återkommer vi till senare. 

Vi börjar vår resa mot etisk läderproduktion på Bukvy med en kort introduktion till vad det innebär. 

Rättvisa Löner vid Läderproduktion

En av de viktigaste komponenterna i rättvisa arbetsvillkor är att se till att arbetstagarna får rimliga löner. I många läderproducerade regioner får arbetarna låga löner som inte räcker till för en skälig levnadsstandard. Detta leder ofta till exploatering och fattigdom bland arbetskraften. 

En skälig lön anses vara en lön som gör med möjligt för arbetstagarna att försörja sig själva och sina familjer. Genom att betala arbetarna en lön som de kan leva på kan branschen bidra till att lyfta hela samhällen och bryta den fattigdomsspiral som har plågat många läderproducerade regioner. 

Rimliga arbetstider 

Långa och ansträngande arbetstider är vanliga inom läderindustrin, där arbetstagarna ofta tvingas arbeta övertid utan ordentlig kompensation. Rimliga arbetstider respekterar arbetstagarnas fysiska och psykiska välbefinnande. En rimlig arbetstid främjar en friskare arbetskraft, men minskar också risken för olyckor och skador som orsakas av utmattning. 

Säkra och hygieniska arbetsmiljöer

Osäkra och ohygieniska arbetsförhållanden är vanligt förekommande i många läderfabriker. Arbetstagarna utsätts för farliga kemikalier och ämnen utan tillräckliga skyddsåtgärder. Ett etiskt förhållningssätt till modeproduktion skulle naturligtvis prioritera skapandet av säkra och hygieniska arbetsmiljöer som minimerar hälsorisker och skyddar arbetarna från skador. 

Respekt för arbetstagarnas rättigheter

Arbetstagarna inom läderindustrin saknar ofta anställningstrygghet och förnekas sina grundläggande rättigheter. Några av dessa grundläggande rättigheter är friheten att bilda fackföreningar och att kollektivt försvara sina intressen. Detta ger arbetstagarna möjlighet att förhandla om bättre villkor och säkerställa att deras röster blir hörda. Att inte ha friheten att göra detta, kan betraktas som oetiskt. 

Barnarbete och exploatering

En av de mest oroande aspekterna av läderindustrin är användningen av barnarbete och exploaterande metoder. Många barn tvingas in i farliga arbetsmiljöer, där de förvägras tillgång till utbildning och en hälsosam barndom. En bra måttstock här är att fundera över vad du skulle vilja för ditt eget barn. Detta anses ofta vara ett komplicerat ämne, eftersom det i vissa länder inte bara är vuxna som har rätt till att tjäna pengar. Ett etiskt förhållningssätt skulle dock innebära att man arbetar för att låta barn gå i skolan, inte arbeta. 

Värdighet och respekt

Förutom de konkreta aspekterna av rättvisa arbetsvillkor är en värdig och respektfull behandling av arbetstagarna, kärnan i ett etiskt förhållningssätt till produktion. Detta innefattar att skapa en arbetsplatskultur som är fri från diskriminering, trakasserier och exploatering. Det vill säga en anständig arbetsplats. 

Bukvy´s väskfabrik


Minskad miljöpåverkan

Läderproduktion kan ha ett betydande ekologiskt fotavtryck på grund av användningen av kemikalier, vatten och energi. Alla typer av produktion har en inverkan på miljön, men producenterna kan sträva efter att minska denna påverkan genom att göra medvetna och ansvarsfulla val. Att minska miljöpåverkan innebär bland annat att använda garvningsprocesser som minimerar kemikalie- och vattenförbrukningen. Dessutom är det viktigt att minimera avfall och föroreningar i hela leveranskedjan. 

Ansvarsfull anskaffning av råmaterial

Läderindustrin förlitar sig på djurhudar som sitt primära råmaterial och dessa måste anskaffas på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att man måste se till att djuren behandlas humant och med hänsyn till deras välbefinnande. Transparens i inköpsprocessen gör det möjligt för konsumenterna att göra välgrundade val om de produkter de köper. 

Så vart står vi?

Rättvisa arbetsvillkor, tillsammans med ett engagemang för miljömässig hållbarhet, är viktiga delar i en omvandling mot etisk läderproduktion. Genom att prioritera arbetarnas och planetens välbefinnande syftar etisk modeproduktion till att skapa en ljusare framtid för läderindustrin - en framtid som respekterar mänskliga rättigheter, skyddar miljön och erbjuder konsumenterna ett mer etiskt val. Stora ord, ja. Svårt? Absolut! Så vad innebär detta för Bukvy?

Eftersom vi tror, och vill, att Bykvy´s kunder ska bli mer medvetna om hur deras inköp påverkar samhället, förväntar vi oss att efterfrågan på etiska metoder för modeproduktion kommer att öka. För oss innebär det att arbeta med pålitliga och verifierade leverantörer, säkerställa transparens och hålla koll på eventuella förändringar i våra leverantörers metoder och villkor. För att kunna göra detta, arbetar vi med pålitliga leverantörer som främjar transparens. 

Bukvy´s fabrik Portugal


Bukvy´s värderingar

Våra Bukvy-produkter tillverkas i Portugal och Spanien. När vi bestämde oss för var vi skulle producera var det avgörande för oss att hitta en leverantör som kunde uppfylla våra specifikationer, men göra det etiskt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Dessutom ville vi ha en leverantör som kunde ge oss information och transparens. 

Lädret som används för att tillverka din Bukvy kommer endast från Europa, vilket innebär att vi vet att djuren har levt och hanterats enligt EU-standarder. Tänk på att detta inte är sant för de flesta läderprodukter du ser i butikerna. Ofta har lädret anskaffats och producerats på platser med liten eller ingen reglering av produktionsmetoderna. Detta ger dig säkert en priseffektiv väska, men till vilket pris?

De duktiga människor som tillverkar din Bukvy arbetar under rättvisa arbetsförhållanden och för en rättvis lön. Detta innebär inga sweatshop-timmar och en lön att kunna leva på. De ges frihet att organisera sig, möjlighet att avancera på jobbet och att få bonusar. 


Tänk efter, detta är inte sant för de flesta läderprodukter du ser i butikerna. Ofta har lädret anskaffats och tillverkats på platser med liten eller ingen reglering av produktionsmetoderna. Detta ger dig säkert en priseffektiv väska, men till vilket pris?

 

Hur vet vi det? Jo, förutom att vi ofta besöker fabrikerna, följer vi även upp våra tillverkare i enlighet med ILO:s normer för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. ILO:s standard är ett verktyg för att säkerställa sunda metoder för förebyggande, rapportering och inspektion och för att ge maximal säkerhet på arbetsplatsen.

Som en följd av detta vet vi att de som tillverkar din Bukvy:

  • Tvingas inte att arbeta
  • Inte är barn
  • Inte har blivit diskriminerade 
  • Har en säker arbetsmiljö
  • Har rimliga arbetstider
  • Erbjuds utbildning om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter samt yrkesutbildning
  • Har rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Dessutom vet vi att din Bukvy tillverkas av människor som får minimilön eller mer och har möjlighet att tjäna meriter och komma ifråga för bonusar. 

Slutligen, vet vi att tillverkarna har ett internt klagomålssystem för arbetstagarna. Det innebär att arbetstagarna kan rapportera ett problem och göra sina röster hörda. 

Det är Bukvy´s värderingar för oss!

För att lära dig mer om etisk fasadproduktion som vi på Bukvy följer och strävar efter, besök dessa sidor: 

ILO- The International Labour Organization

Så tillverkas läder- Naturskyddsföreningen

Regler och lagar för varor av textil och läder- Kemikalieinspektionen