Inspiration I Kahlo: kreativitet och integritet

“Jag är min egen musa. Jag är subjektet jag känner bäst. Subjektet jag vill känna bättre”

Frida Kahlo ä ren ikon, en symbol för kvinnlighet och kreativitet. Hon är känd för hennes styrka, sitt sätt att konfrontera hennes smärtor. Hennes självporträtt och sätt att leva. Kahlo har beskrivits som surrealist men hon hävdar att hon målar sin egen verklighet. Redan som ung kvinna umgicks hon med intellektuella och liksinnande studenter. Hon var politiskt aktiv och del utav det mexikanska kommunistpartiet. I den icke okomplicerade relationen med konstnären Diego Rivera delades visuell och verklig ärlighet. Båda hade relationer utanför äktenskapet, skilde sig och gifte sig på nytt. Han kallade henne ett konstnärligt geni.

Svenka Eva Zetterman skrev sin avhandling om Kahlo. I denna beskrivs hon som, istället för olycklig och fylld av smärta, självständig och med en uppfriskande respektlöshet för auktoriteter. Enligt Zetterman är historierna om att Kahlo ska ha fått missfall och hennes ofrivilliga barnlöshet som fel. Hon upplyser istället om ett antal självvalda aborter.

Tack Frida Kahlo för att du lett väg i frågor som fortfarande är viktiga – etnicitet, kreativitet och kvinnans roll. Och för konsten.

Lär känna Kahlo Maxi Plånbok

Leave a comment

All comments are moderated before being published